Història

L’Associació Cultural de Fonollosa es consolidà com a tal el 1968 amb el nom de Centre Familiar Parroquial. La primera seu social de l’entitat foren els baixos de la nova rectoria, que van ser cedits pel Bisbat de Vic al poble. Tot i que en aquell moment no estava reconegut el dret d’associació, es nomenà una Junta i es van redactar unes normes que s’utilitzaven com a estatuts. Al voltant del 1972, es van realitzar les primeres obres a la sala, fruit de la voluntat de diversos veïns del poble, que hi anaven a treballar a les nits quan plegaven de les seves jornades laborals. Aquella època es construí l’escenari on és actualment, ja que fins llavors estava situat a un costat de la sala, i era molt més petit, i també s’ampliaren les dimensions del local fins a les actuals.

Un grup de veïns que es preocupà d’organitzar la Festa Major del 1975 va ser qui durant uns quants anys més es va encarregar de la tasca d’organitzar les festes del poble. Aquest grup, anomenat La Senalla, va ser actiu fins el 1979, any en que l’Associació va tornar a encapçalar el projecte que es porta a terme fins als nostres dies. Amb l’arribada de la democràcia i amb la restitució de les llibertats que aquest fet va suposar, es van redactar els estatuts de l’Associació, seguint els models d’Estatuts que establia la Llei d’associacions.

Al cap d’uns anys es van fer necessàries més obres al Centre. El 1984 es va construir el vestíbul i la porta principal (fins aleshores s’entrava per una porta lateral, actualment tapiada); i entre 1990-93, es va fer l’ampliació final de l’escenari, la construcció dels vestidors i la cuina, la instal·lació de la calefacció i es va enrajolar el terra de la sala, gràcies a les ajudes i subvencions de l’Ajuntament que s’aconseguiren gràcies al contracte que el Bisbat de Vic redactà i pel qual cedia el local per 25 anys a l’Associació a un preu simbòlic.